AIR CONTROL – НАСЕКОМИ КИЛЪР

/Инсектицид срещу насекоми/

ТОЗИ ПРЕПАРАТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ГЛАВНО ЗА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОСТАВЯ СЕ В ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ, ОБЩИ И КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ.

ЗА НЕГО РАЗПОЛАГАМЕ С РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА, ИЗДАДЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Цена: 24.00 лв.