Знаете ли, че?

Обонянието като водещо при сетивата

Емоционалното обоняние при хората е със 75 процента по развито, в сравнение с останалите сетива.

Затова и арома маркетингът е много повече от ухание, носещо се във въздуха. Това е много важен маркетингов инструмент с широка област на приложение.

Обонянието като водещо при сетивата

Ароматите могат да се използват с конкретна цел – да се увеличи печалбата и оборота.

Така например парфюмите имат ограмно въздействие върху човешкото поведение. Те могат да стимулират:

  • релакс
  • спокойствие
  • еуфория
  • разкош
  • и много повече …

Потребителите използват всичките си сетива, за да разпознаят една марка.

В атмосфера, в която се създава усещане за благополучие, хората обикновено са по-щедри с времето и парите си и могат да се върнат в при вас с удоволствие.

Опознаите света на ароматите.

Добре дошли в нашият свят!!!